AMBER

CW15 - AMBER

ถุงเงินไม่ขาดแคลน

จะทำให้มีเงินเข้ามาไม่ขาดมือ เหมือนว่าเงินกำลังจะหมด ก็จะมีเหตุให้ได้เงินมาก่อน ถ้าตั้งใจจะใช้เงิน ก็จะมีเหตุให้ได้เงินมาใช้ได้ตลอดเวลา จะไม่มีช่วงที่จะทำให้เงินขาดมือเลย เช่น คนที่ยืมเงินไปเอามาคืน มีคนให้เงิน ผู้ใหญ่ให้เงิน หรือได้เงินเพิ่มพิเศษจากเจ้านาย ทุกเหตุที่จะทำให้ได้เงินจะมาหมดเลย

(฿) ฿ 395 x

Comment

หมายเหตุ

กรุณารอการติดต่อกลับก่อนโอนเงินทุกครั้ง เพื่อยืนยันรายการสินค้า และชำระเงินค่ะ

 
 

loading